Bester Start – Językowe Zajęcia Wspomagające

Językowe Zajęcia Wspomagające to zajęcia przypominające swą formą popularne korepetycje. Pomagają one uczniom w przezwyciężaniu trudności napotkanych w szkole, działają motywująco oraz znacznie poprawiają oceny. Materiał zajęć wspomagających jest oparty na szkolnej podstawie programowej. Twoje lepsze oceny = nasz sukces.
Więcej informacji na temat cen zajęć znajduje się w zakładce Cennik. Częstotliwość spotkań dopasowywana jest indywidualnie do potrzeb Słuchacza.