Metody nauczania

Podejście komunikacyjne, którym kierujemy się nauczając języka niemieckiego w naszej szkole, skupia przede wszystkim uwagę na umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym. Celem nauki jest kompetencja komunikacyjna adekwatna do danej sytuacji, w której się znajdujemy. By to osiągnąć należy oczywiście poznać struktury gramatyczne czy też funkcje wypowiedzi, natomiast są one ograniczane do tych najważniejszych, aby nie blokować komunikacji językowej.

Kładziemy nacisk na skuteczne porozumiewanie się, które jest adekwatne do sytuacji, tematu, czy też osób biorących udział w rozmowie. Nauczyciel organizuje pracę na zajęciach w taki sposób, aby sytuacje komunikacyjne były możliwie jak najbardziej zbliżone do tych naturalnych. Ćwiczenia lekcyjne oparte są na licznych dialogach, dyskusjach, odgrywaniu ról czy też zgadywankach. Stosowanie języka ojczystego na zajęciach sprowadza się do minimum, by Słuchacz mógł możliwie jak najczęściej osłuchiwać się z językiem obcym. Ponadto wykorzystujemy nowoczesne techniki nauczania, korzystając z monitora multimedialnego, który pomaga zaprezentować materiał metodą audio-wizualną. Poza pracą z podręcznikami renomowanych wydawnictw bazujemy na materiałach autentycznych, jakimi są artykuły z prasy obcojęzycznej, czy też filmy.